Adoracja Najświętszego Sakramentu – 27 października 19:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu – 27 października 19:00
Zapraszamy na godzinną adoracje Najświętszego Sakramentu w salce pod Zakrystią.
Po adoracji spotykamy się w naszej salce na „górze” w koronie kościoła.