Spotkanie Wspólnoty – 10 listopada 19:00

Spotkanie Wspólnoty – 10 listopada 19:00

Serdecznie zapraszamy na konferencję oraz rozważenia Słowa Bożego: Ewangelia Łk , 11-19. Spotykamy się w naszej salce „na górze ” w koronie Kościoła.