Adoracja Najświętszego Sakramentu – 17 listopada 19:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu – 17 listopada 19:00

Zapraszamy na adoracje Najświętszego Sakramentu w kaplicy pod kościołem.
Po adoracji spotykamy się w naszej salce na „górze” w koronie kościoła.

W najbliższą niedzielę 21 listopada będzie zbiórka w kościele o. Jezuitów na leczenie Marty z naszej Wspólnoty, która choruje na chorobę nowotworową.