Spotkanie Wspólnoty – 8 grudnia 19:00

Spotkanie Wspólnoty – 8 grudnia 19:00

Zapraszamy na konferencję (1 część spotkań nt. Synodu w Kościele)  i modlitwę uwielbienia. Spotykamy się w naszej salce „na górze ” w koronie Kościoła.
W środę 8 grudnia przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W tym dniu będzie dodatkowa Msza św. o godz. 12:00 i okolicznościowe nabożeństwo zwane Godziną Łaski (więcej informacji w ogłoszeniach parafialnych).