Spotkanie Wspólnoty – 12 stycznia 19:00

Spotkanie Wspólnoty – 12 stycznia 19:00

Zapraszamy na konferencję (druga część spotkań nt. Synodu) i modlitwę uwielbienia. Spotykamy się w naszej salce „na górze” w koronie Kościoła.