Spotkanie Wspólnoty – 4 maja 19:00

Spotkanie Wspólnoty – 4 maja 19:00

W środę spotykamy się w naszej salce w koronie Kościoła na medytacji Słowa Bożego i dzieleniu. Fragmenty Pisma Świętego: Dzieje Apostolskie 8, 1b-8, Psalm 66,1b-3a.4-7a, Ewangelia wg św. Jana 6, 35-40.