Jak uzyskać odpust zupełny za zmarłych?

Jak uzyskać odpust zupełny za zmarłych?

Za nawiedzenia cmentarza od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące pod zwykłymi warunkami: spowiedź sakramentalna, przyjęcie tego dnia Komunii świętej, odmówienie dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Świętego, brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu (więcej informacji może znaleźć np. na stronie misericors.org).