Spotkanie Formacyjne – 30 listopada 19:00

Spotkanie Formacyjne – 30 listopada 19:00

Zapraszamy na spotkanie do naszej salki w koronie Kościoła o godz. 19-tej.
Zaczynamy modlitwą uwielbienia, następnie konferencja oraz modlitwa wstawiennicza we Wspólnocie.
Konferencja będzie dotyczyć „Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, który przygotowuje do Aktu ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryji.