Diakonie

Oto diakonie posługujące we wspólnocie Uwielbienie:

1. Diakonia Modlitewno-osłonowa – animator Liliana Górska
„Nie bój się, tylko wierz.” (Mk 5,36) wierzymy jak Jair, że dla Boga nie ma spraw niemożliwych. Modlimy się w danej intencji przez jeden miesiąc (intencje można odnawiać). W dowolnej chwili dnia i dowolną modlitwą można się modlić w powierzanych intencjach, obowiązuje nas tajemnica powierzonych intencji.

2. Diakonia Słowa Bożego – animator Mieczysław Białobocki

W każdą drugą środę miesiąca spotkanie wspólnoty UWIELBIENIE prowadzi Diakonia Słowa Bożego. W tym dniu Słowo Boże jest tematem wokół którego gromadzimy się, medytujemy, kontemplujemy, a następnie dzielimy się tym co nas poruszyło, tym czego doświadczyliśmy podczas tego spotkania z Bogiem w Jego Słowie. „Słowa Twoje, o PANIE, są duchem i życiem” (J 6,63). Słowo Boże jest naszym pokarmem: przypomina o przymierzu Boga z ludźmi, objaśnia, prowadzi, umacnia nasze kroki na drogach naszego życia. Słowo Boże leczy, uwalnia, oczyszcza, uzdrawia i błogosławi.

3. Diakonia rozeznająca przed Mszą św. z modlitwą o uzdrowienie

4. Diakonia muzyczna – animator Olga Andrzejewska

Na spotkaniu modlitewnym uwielbiamy Boga wspólnym śpiewem.

5. Diakonia Stołu – animator Anna Faust

W każdą trzecią środę m-ca, po wspólnotowej Mszy Świętej lub Adoracji Najświętszego Sakramentu spotykamy się na herbatce w sali aby rozmawiać i dzielić się swoimi uwagami i pomysłami.

6. Skarbnik wspólnoty – Ewa Mrozowska

7. Redaktor stron Fb Uwielbienie – Magda Urbańska

8. Administrator strony www Uwielbienia – Paweł Magulski

9. Administrator Fb i stron Domu Miłosierdzia – Mariola Kwiatkowska