Wspólnota

 

Modlitewno - Charyzmatyczna

 

                           UWIELBIENIE

 1. Diakonia Modlitewno-osłonowa - animator Liliana Górska. Mk 5,36 "Nie bój się, tylko wierz." wierzymy jak Jair, że dla Boga nie ma spraw niemożliwych. Modlimy się w danej intencji przez jeden miesiąc  / intencje można odnawiać/.W dowolnej chwili dnia i dowolną modlitwą można się modlić w powierzanych intencjach, obowiązuje nas tajemnica powierzonych intencji. 

2.Diakonia Słowa Bożego - animator Mieczysław Białobocki 

W każdą drugą środę  miesiąca spotkanie wspólnoty UWIELBIENIE prowadzi Diakonia Słowa Bożego. W tym dniu Słowo Boże jest tematem wokół którego gromadzimy się, medytujemy,kontemplujemy,a następnie dzielimy się tym co nas poruszyło,tym czego doświadczyliśmy podczas tego spotkania z Bogiem w Jego Słowie.(J 6,63)"Słowa Twoje,o PANIE,są duchem i życiem". Słowo Boże jest naszym pokarmem:przypomina o przymierzu Boga z ludźmi,objaśnia,prowadzi,umacnia nasze kroki na drogach naszego życia.Słowo Boże leczy,uwalnia,oczyszcza,uzdrawia i błogosławi

3. Diakonia rozeznająca przed Mszą sw. z modl. o uzdrowienie

4. Diakonia muzyczna animator- Olga Andrzejewska

Na spotkaniu modlitewnym uwielbiamy Boga wspólnym śpiewem. 

5. Diakonia Stołu- animator Anna Faust.

W każdą trzecią środę m-ca, po wspólnotowej Mszy Św. lub Adoracji N.S. spotykamy się na herbatce w sali aby rozmawiać i dzielić się swoimi uwagami i pomysłami.

6. Skarbnik wspólnoty - Ewa Mrozowska

7.Redaktor stron Fb Uwielbienie- Magda Urbańska

8. Administrator storn www Uwielbienia i Fb DM- Mariola Kwiatkowska

 

 

Diakonie